கடக்நாத் என்னும் கருங்கோழி 70 நாட்கள் ஆன 50 குஞ்சுகள் விற்பனைக்கு உள்ளது ஒன்றின் விலை 225 ரூபாய் லசோட்டா கொடுக்கப்பட்டு

Post Reply
Tamilorganic
Posts: 461
Joined: Mon Jun 04, 2018 10:42 pm

கடக்நாத் என்னும் கருங்கோழி 70 நாட்கள் ஆன 50 குஞ்சுகள் விற்பனைக்கு உள்ளது ஒன்றின் விலை 225 ரூபாய் லசோட்டா கொடுக்கப்பட்டு

Post by Tamilorganic » Fri Aug 31, 2018 4:58 pm

கடக்நாத் என்னும் கருங்கோழி 70 நாட்கள் ஆன 50 குஞ்சுகள் விற்பனைக்கு உள்ளது ஒன்றின் விலை 225 ரூபாய் லசோட்டா கொடுக்கப்பட்டு உள்ளது
இடம் மேட்டுப்பாளையம்
GOOGLE MAP IN
TKP INTEGRATED FARMS :
https://goo.gl/maps/hNMwRdHN6Zu
விலை பட்டியல் :
ஒரு நாள் குஞ்சு 80 ரூபாய்
ஒரு வார குஞ்சு 125
ஒரு மாத குஞ்சு 175 ரூபாய்
இரண்டு மாத குஞ்சு 225 ரூபாய்
தொடர்புக்கு
9566327789
Attachments
40138841_556144181455299_6718553178616365056_n.jpg
40138841_556144181455299_6718553178616365056_n.jpg (56.68 KiB) Viewed 222 times

Post Reply