ஈத்து=3 3 நாள் கிடேரி கன்று

Post Reply
Tamilorganic
Posts: 487
Joined: Mon Jun 04, 2018 10:42 pm

ஈத்து=3 3 நாள் கிடேரி கன்று

Post by Tamilorganic » Wed Sep 19, 2018 1:58 pm

ஈத்து=3
3 நாள் கிடேரி கன்று
பால்=20 to 25lit
விலை=65000/-
திருச்சி பெட்டவாய்த்தலை
9442900102
9994700102
Attachments
42139070_314717816024381_5028380700353495040_n.jpg
42139070_314717816024381_5028380700353495040_n.jpg (150.51 KiB) Viewed 30743 times
41983546_314718352690994_5689826086506987520_n.jpg
41983546_314718352690994_5689826086506987520_n.jpg (80.27 KiB) Viewed 30743 times
41741847_314717959357700_9055993905744445440_n.jpg
41741847_314717959357700_9055993905744445440_n.jpg (87.47 KiB) Viewed 30743 times

Post Reply